Skip to main content

Ein gwaith:

Elusen arloesol yw Touch Trust sy’n darparu sesiynau symudiad ac amlsynhwyraidd cynhwysol a chreadigol i oedolion a phlant sydd ag amrywiaeth o anghenion amlsynhwyraidd, anableddau dysgu ac anhwylderau yn y sbectrwm awtistig. Rydyn ni wedi ein lleoli yn adeilad eiconig Canolfan Mileniwm Cymru yng Nghaerdydd, ac mae ganddon ni ystafelloedd synhwyraidd a chyfarpar codi pwrpasol.

Mae ein gwaith unigryw, sy’n defnyddio dull o ganolbwyntio ar unigolion, yn sicrhau ein bod ni’n dathlu unigoliaeth ein gwesteion; ac yn hyrwyddo manteision corfforol, emosiynol a chymdeithasol ac ymdeimlad holistaidd o les. Mae ein sesiynau wedi helpu i roi gwên ar wynebau rhai o’r bobl fwyaf ynysig yn ein cymdeithas a’u helpu i gysylltu â’u hanwyliaid ar lefel ddyfnach.

Mae modd i’n sesiynau gael eu cynnal wyneb yn wyneb neu ar-lein, naill ai un-i-un neu mewn grŵp, ac maen nhw’n dilyn ein rhaglen Touch Trust drwyddedig. Rydyn ni’n gweithio gyda grwpiau ac unigolion o ganolfannau gofal dydd, cartrefi gofal, ysgolion arbennig, grwpiau chwarae ac elusennau eraill.

Yn ogystal â’n rhaglen Touch Trust drwyddedig, rydyn ni’n cynnal prosiectau celfyddydau cynhwysol.

Prosiectau Celfyddydau Cynhwysol

Dysgwch fwy am ein sesiynau celfyddydau cynhwysol

Rhaglen Touch Trust

Rhagor o wybodaeth am raglen drwyddedig Touch Trust

Tanysgrifiwch i'n cylchlythyr

I ymuno â’n rhestr bostio ar gyfer ein cylchlythyr chwarterol, llenwch y ffurflen yma