Skip to main content

Hyfforddiant ac Aelodaeth

Mae rhaglen Touch Trust yn cael ei chydnabod a’i chyflwyno gan staff mewn ysgolion arbennig, canolfannau dydd cymunedol a grwpiau chwarae ledled Prydain.

Mae staff mewn sefydliadau sy’n aelodau o’n rhaglen wedi cael hyfforddiant gan Touch Trust, ac mae gan y canolfannau lle caiff ein sesiynau eu cynnal drwyddedau i wneud hynny.

Rydyn ni’n gweithio’n barhaus i ddiweddaru a gwella ein darpariaeth o ran hyfforddiant ac aelodaeth.

Os oes gennych ymholiad am ein trwydded gyfredol a’n hyfforddiant, cysylltwch â ni isod.

Cysylltu