Skip to main content

Yr Wythnos yw rhaglen BBC Cymru ar gyfer S4C sy’n edrych yn ôl ar storiau newyddion y saith diwrnod diwethaf.

Mae’r Wythnos yn addas ar gyfer pobol sydd wrthi’n dysgu Cymraeg. Hefyd mae’n ddelfrydol ar gyfer y rhai sydd wedi colli rhai o storiau mawr yr wythnos.

Gallwch wylio Yr Wythnos ar y dudalen hon yn fyw bob dydd Sul ac am wythnos gyfan wedyn, ac y mae bellach ar gael mewn band llydan ym Mhrydain.

  • Oherwydd hawlfraint does dim modd darlledu rhaglen yr wythnos yma o
  • Yr Wythnos ar y we. Bydd geiriau anodd yn dod ar y sgrîn, a bydd y geiriau
  • Hynny ar y dudalen hon ar ôl pob rhaglen.