Skip to main content

Diweddariadau Covid-19:

Mae Touch Trust yn darparu sesiynau dros Zoom. Byddwn yn ailagor ein hystafelloedd sesiwn yng Nghanolfan Mileniwm Cymru pan fydd cyfyngiadau Llywodraeth Cymru yn gostwng i lefel 3.

Gallwch lawrlwytho ein hasesiad Risg ar gyfer sesiynau wyneb yn wyneb yma.

Mae fideo byr o’n mesurau diogelwch yn ystod Covid-19 i’w weld isod.