Skip to main content

Celfyddydau Cynhwysol

Yn ogystal â’n sesiynau Touch Trust wythnosol, rydyn ni’n cynnal sesiynau celfyddydau cynhwysol i roi cyfle i’n gwesteion archwilio gwahanol ddulliau o fynegi eu hunain yn greadigol.

Mae sesiynau celfyddydau cynhwysol wedi cael eu cynnal yn ddiweddar gyda chefnogaeth gan y canlynol:

Mae’r fideo isod yn dangos ein prosiect celfyddydau digidol diweddar, a gefnogwyd gan Gyngor y Celfyddydau