Ms Madeleine Morgan - Secretary

Madeleine graduated with a degree in English and Journalism from the University of the West of England in 2010. Whilst at University Madeleine volunteered in the fundraising department of Women’s Aid, a national charity working to end domestic violence against women and children.  Currently working as a Marketing Assistant for Hospital Innovations, a medical supplies company based in Cardiff, she is responsible for the marketing and product support for two divisions of the company and is studying for a qualification in Marketing. Madeleine was very proud to be asked to be a trustee of the Touch Trust at a young age and is dedicated to assisting the charity in any way she can.

Graddiodd Madeleine gyda gradd mewn Saesneg a Newyddiaduriaeth o Goleg Prifysgol Gorllewin Lloegr yn 2010. Tra yn y Brifysgol gwirfoddolodd Madeleine yn adran codi arian Cymorth i Ferched (Women’s Aid), elusen genedlaethol yn gweithio i atal trais yn y cartref yn erbyn merched a phlant. Ar hyn o bryd mae hi’n gweithio fel Cynorthwywraig Marchnata i gwmni Hospital Innovations, cwmni cyflenwadau meddygol wedi ei leoli yng Nghaerdydd, ble mae’n gyfrifol am farchnata a chefnogaeth cynnyrch i ddwy ran o’r cwmni ac mae hi’n astudio ar gyfer cymhwyster mewn Marchnata. Mae Madeleine yn hynod falch o gael ei gofyn i fod yn Ymddiriedolwr ‘Touch Trust’ a hithau mor ifanc ac mae wedi ymdynghedu i gynorthwyo’r elusen mewn unrhyw ffordd y gall.