Sesiynau Touch Trust

Mae sesiynau Rhaglen Touch Trust yn graidd i’r hyn a wnawn yma yn Touch Trust. Darparwn sesiynau symud creadigol awr o hyd ar gyfer pobl o bob oedran a gallu yn ein canolfan fawreddog a leolir yng Nghanolfan Mileniwm Cymru.

Cynhaliwn y sesiynau canlynol:

  • Sesiynau plant Un i Un.
  • Sesiynau grŵp i blant.
  • Sesiynau oedolion Un i Un.
  • Sesiynau grŵp i oedolion.
  • Coleg Touch Trust (Coleg Pontio ar gyfer rhai rhwng 19 -25 mlwydd oed)
  • Sesiynau Mam a Babi

 Prisiau:

  • Sesiynau Un i Un:  £30
  • Sesiynau grŵp : £16 y gwestai, a £60 y grŵp  hyd at 7 unigolyn.
  • Coleg Touch Trust :  £60 y dydd.

 Am fwy o wybodaeth ynglŷn â’n sesiynau ac i neilltuo lle cysylltwch â ni, os gwelwch yn dda  ar 029 20 635 660 neu anfonwch ebost at info@touchtrust.co.uk