Rhoddi

 Mae Touch Trust yn dibynnu ar roddion hael gan unigolion a sefydliadau. Pob blwyddyn mae Touch Trust yn darparu bwrsarïau i’r bobl hynny hebddynt na allai gael mynediad i’n sesiynau oherwydd caledi ariannol. Heb gefnogaeth arbennig yr holl bobl sy’n hael iawn yn rhoddi , ni allwn gyrraedd cymaint o bobl ac y gwnawn. Rhoi’r pob rhodd yn ein cronfa bwrsari. Os hoffech roddi yna gallwch wneud hynny fel a ganlyn.

 Y ffordd hawsaf i roddi yw trwy ein tudalen “Just Giving”. I wneud rhodd ar lein yna, os gwelwch yn dda, cliciwch y logo “Just Giving” ar y dde. Gallwn hefyd hawlio 20% Rhodd Cymorth os ydych yn drethdalwr y DU.

  Rhoddi trwy archeb sefydlog. Os hoffech roddi’n rheolaidd, cliciwch ar y llun i lawr lwytho ein ffurflen archeb sefydlog.

  Gallwch hefyd anfon siec at Touch Trust ; Touch Trust, Canolfan Mileniwm Cymru, Bute Place, Caerdydd CF10 5AL.