Hyfforddiant a Gweithdai

Rhannu ein gwaith arloesol gyda sefydliadau eraill trwy Gymru a’r DU yw rhan o genhadaeth Touch Trust i greu cymdeithas gynhwysol i bawb , trwy fynegiant creadigol a lles.

Cynigiwn ddwy raglen hyfforddiant achrededig ar gyfer grwpiau ac unigolion, ein cwrs  rhagarweiniol undydd `Cyfathrebu Trwy Gyffwrdd’ , a’n cwrs hyfforddiant llawn blwyddyn gyfan `Hyfforddiant  Touch Trust’

 Cyfathrebu Trwy Gyffwrdd – Cwrs Rhagarweiniol Undydd.

Cyfathrebu Trwy Gyffwrdd yw ein cwrs undydd achrededig sy’n cynnwys rhagarweiniad i Touch Trust a’r technegau ddefnyddiwn i gyfathrebu ac adeiladau ymddiried. Fe fyddwch yn derbyn Cofnod Cyrhaeddiad  oddi wrth Agored Cymru pan fyddwch wedi cwblhau’r cwrs. Cynhaliwn y cwrs yn Touch Trust trwy’r flwyddyn, cysylltwch â’r  swyddfa , os gwelwch yn dda, ar 029 20 635 660 neu info@touchtrust.co.uk  i dderbyn gwybodaeth am y cwrs nesaf. Cynigiwn y cwrs hwn hefyd heb achrediad os nad oes mo’i angen . Cynhaliwn y cwrs hwn hefyd fel sesiwn estyn allan, cysylltwch â ni os gwelwch yn dda ar gyfer unrhyw ymholiad neu i neilltuo lle.

Pris:

  • Unigolyn  Achrededig  - £120
  • Unigolyn heb Achrediad - £120
  • Grŵp  Achrededig (hyd at 20 dysgwr) - £1600
  • Grŵp heb  Achrediad (hyd at 20 dysgwr) - £1600

 Hyfforddiant Touch Trust – Cwrs Llawn Blwyddyn

Cynllunnir Cwrs Hyfforddiant Touch Trust ar gyfer aelodau o staff ysgolion arbennig, tai cymunedol, canolfannau dydd a sefydliadau eraill hoffai arwain sesiynau Touch Trust o fewn eu sefydliadau eu hunain. Mae ar gael hefyd i unigolion sydd â diddordeb a brwdfrydedd mewn anabledd.

Mae’r cwrs hyfforddiant yn addysgu  Rhaglen Symud Creadigol llawn Touch Trust i ddysgwyr, ynghyd â’r  technegau sydd eu hangen i arwain sesiynau ar gyfer gwesteion a’u partneriaid.

Yn dilyn cwblhau’r cwrs hyfforddiant  yn llwyddiannus , rhaid i bob Arweinydd Sesiwn sydd wedi eu hyfforddi, ymuno â’n Cynllun Aelod Ddarparwr er mwyn arwain sesiynau. Gwneir hyn fel arfer  gan weithfan yr  Arweinydd Sesiwn a hyfforddwyd, er y gall unigolion wneud cais i fod yn Ganolfan Aelod Ddarparwr ar eu pennau eu hunan.

Caiff y cwrs hyfforddiant ei achredu gan Agored Cymru, bydd dysgwyr yn ennill Lefel 2 , 3 credyd a Lefel 3, 6 credyd cofnod cyrhaeddiad.

Cliciwch yma i lawr lwytho Prosbectws Hyfforddiant Touch Trust am wybodaeth lawn. Ar gyfer unrhyw ymholiad arall cysylltwch â ni, os gwelwch yn dda, ar 029 20 635 660 neu info@touchtrust.co.uk