Aelodaeth Darparwyr Touch Trust                         

Mae Touch Trust yn rhedeg ei Chynllun Canolfan Aelod Darparwr i ledaenu gwaith Touch Trust trwy Gymru, y DU a thu hwnt. Mae ysgolion, Canolfannau Dydd a sefydliadau eraill yn ymuno â’r cynllun er mwyn arwain Rhaglen Touch Trust o fewn eu canolfannau eu hunain, gaiff ei harwain gan Arweinydd Sesiwn ( unigolion gwblhaodd Rhaglen Hyfforddi  Touch Trust. Cliciwch yma am wybodaeth am ein rhaglen hyfforddi).

Mae ymuno â’r Cynllun Canolfan Aelod Darparwr yn golygu tâl blynyddol. Mae prisiau’r  tâl yn dibynnu ar y nifer o Arweinyddion Sesiwn sydd wedi ei hyfforddi a gyflogir yn y Ganolfan Aelod Darparwr. Am fwy o wybodaeth cysylltwch os gwelwch yn dda â swyddfa Touch Trust ar 029 20 635 660 neu info@touchtrust.co.uk <mailto:info@touchtrust.co.uk>.

LLUN YMA

Ar hyn o bryd mae 29 o Ganolfannau Aelod Darparwr gyda chyfanswm o 93 Arweinyddion Sesiwn yn darparu sesiynau Touch Trust. Cyfeiriwch at ein rhestr lawn o’r Canolfannau Aelod Darparwr isod;

Ysgolion

 • Ysgol Ashgrove
 • Ysgol Cedewain
 • Ysgol Craig y Parc
 • Ysgol Crownbridge
 • Ysgol Green field
 • Ysgol Heronsbridge
 • Ysgol Arbennig Maes Ebwy
 • Ysgol Riverbank
 • Ysgol Arbennig The Hollies
 • Trinity Fields
 • Ysgol Arbennig Tŷ Gwyn
 • Ysgol Erw’r Delyn
 • Ysgol Hen Felin
 • Ysgol Penmaes
 • Ysgol Tŷ Coch
 • Ysgol y Gogarth
 • Ysgol y Bont

 

Canolfannau Dydd a Sefydliadau Eraill

 • Arts Care Gofal Celf
 • Gwasanaethau Dydd Pen-y-bont
 • Cheshire Home Cwm
 • Indepen-dance
 • Cheshire Home Llanhennock
 • Canolfan Iechyd Stryd Llwydlo
 • Partneriaeth Gofal  - Partnership of Care
 • RhonddaCynon Taf
 • Canolfan Dydd Sandbrook
 • Tŷ Hafan
 • Values in care
 • Canolfan Dydd Woodlands